Seminārs meistardarbnīca “SLA izmantošana mācību stundā/mācību procesā”

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: E. Indriksone

Dalībnieki: latviešu valodas skolotāji.

Atgriezties