Aktualitātes pirmsskolas mācību jomā

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: L. Kudreņicka, I. Dakne

Dalībnieki: PII vadītāju vietnieki un skolu direktoru vietnieki

Atgriezties