Dabaszinātņu jomas sanāksme "Solo taksonomijas un snieguma līmeņu aprakstu pielietojums dabaszinātņu mācīšanā"

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: B. Daģe, D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: dabaszinātņu MK vadītāji

Atgriezties