Sanāksme par latviešu valodas olimpiādes 5.-6.kl. uzdevumiem

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Klāva, I. Leilande

Dalībnieki: 5.-6. klašu latviešu valodas skolotāji

Atgriezties