“FasTracKids” skolotāju apmācības

14. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika „FasTracKids Fundamentals” programmas metodiskais seminārs, kurā piedalījās pedagogi no programmas īstenotājiestādēm.

Šoreiz tikšanās mērķis, bija ar praktisku ievirzi – kā veikt eksperimentus, izgatavot ūdens ratu un anenometru, ar kuru mērīt vēja ātrumu. Pēc anenometra un ūdens rata izgatavošanas pedagogi tos ņēma līdzi uz saviem centriem, lai rādītu un stāstītu bērniem par atjaunojamajiem enerģijas resursiem ūdeni un vēju, tādējādi radot iespēju bērniem pēc iespējas labāk izprast tēmas Zemes zinātņu modulī.

Klātesošie dalījās ar novērojumiem un pieredzi, integrējot savas idejas “FasTracKids Fundamentals” programmā, lai veicinātu bērnu iesaisti un nodrošinātu saistošāku mācību procesu. Nodarbībās svarīgi izmantot palīglīdzekļus, lai ar eksperimentu palīdzību iesaistītu sešgadniekus un viņiem saprotamā veidā paradītu, piemēram, naftas ieguves procesu no urbuma veikšanas līdz tās nogādāšanai degvielas uzpildes stacijās.

Lai zinātkārie pētnieki izdarītu secinājumus un izprastu lietu būtību, mācību procesā ir jāizmanto reāli objekti, kas parāda noteiktas sakarības. Viens no veidiem, kā ilustrēt tēmu par enerģiju, ir nodrošināt bērniem iespēju iepazīties ar dažādiem eļļas paraugiem – ēteriskajām, cepšanai domātajām, kosmētiskajām un tehniskajām. Šajā procesā notiek domāšanas attīstība, saprotot katras eļļas pielietojuma veidu, tās tiek klasificētas pēc tādām atšķirīgām pazīmēm kā krāsa, smarža, konsistence u.tml.

“FasTracKids Fundamentals” programmas moduļus “Bioloģija” un “Dabaszinātnes” bērni jau ir apguvuši, pašlaik mācās “Zemes zinātnes” un pēc tam iepazīs arī “Astronomiju”.

„FasTracKids Fundamentals” mācību programma pirmskolas vecuma bērniem sniedz iespēju attīstīt 21. gadsimtam nepieciešamās kompetences – radošumu, kritisko domāšanu, komunikāciju, sadarbību un pārliecību par sevi.

Galerija

“FasTracKids Fundamental” skolotāju metodiskā sanāksme
Atgriezties