Jelgavnieki no Šauļiem pārved medaļas

22. martā Šauļos notika angļu valodas olimpiāde Jelgavas un Šauļu pilsētu skolu 8. klases skolēniem. Šāda olimpiāde starp abu sadraudzības pilsētu skolām tiek organizēta jau ceturto reizi, katru gadu mainot norises vietu – Šauļi vai Jelgava.

Dalībniekiem bija jāpilda “Oxford” tests, kas iekļāva valodas lietojumu, lasīšanas un klausīšanās uzdevumus. Jelgavnieki sasniedza augstus rezultātus: 1. vietu olimpiādē ieguva Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieks Kārlis Brikmanis, savukārt 3. vietā ierindojās Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Aleksandra Freimane.

Kamēr skolēni veica uzdevumus, pedagogiem bija noorganizēts metodiskais seminārs.

Olimpiādes mērķis ir sniegt iespēju talantīgiem jauniešiem pārbaudīt savas angļu valodas prasmes un sekmēt draudzīgu attiecību veidošanos starp skolēniem. Tāpat olimpiāde sniedz iespēju Jelgavas un Šauļu skolotājiem apmainīties pieredzē par darbu ar talantīgiem jauniešiem.

Olimpiādē piedalījās 10 skolēni no Jelgavas pilsētas skolām – Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas un 10 skolēni no Šauļu pilsētas skolām. Olimpiādi organizēja Šauļu pašvaldības metodiskais centrs sadarbībā ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru un Jelgavas pilsētas valodu mācību jomas vadītāju Agitu Ozoliņu.

Galerija

Angļu valodas olimpiāde Jelgavas un Šauļu pilsētu skolēniem
Atgriezties