Uzsākta Erasmus+ projektā izstrādāto mācību materiālu aprobācija

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC), kā arī profesionālās izglītības mācību iestādes un mācību centri projekta “Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar gudrām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām” dalībvalstīs (Igaunijā, Lietuvā un Vācijā) ir uzsākuši projektā izstrādāto mācību materiālu aprobāciju un pilotgrupu dalībnieku apmācību.

ZRKAC īsteno 60 stundu neformālās izglītības programmu “Ievads CNC operatora kompetencēs”, kurā tiek apgūtas šādas tēmas: metālapstrādes darbagaldu uzbūves variācijas un atšķirības; CNC programmēšana, izmantojot speciālu simulatoru; praktiskā programmēšana vienkāršu manuālās programmēšanas detaļu izgatavošanai; kā arī jautājumi saistībā ar IT drošību un lielo datu pārvaldību, un jaunās ražošanas platformu – Industry 4.0.

Projektā ir izstrādāta interaktīva mācību vide, interaktīvi mācību materiāli un CNC simulācijas programmatūra. Projekta pilotgrupu apmācības laikā tiek pārbaudīta un pilnveidota interaktīvās mācību vides funkcionalitāte, un pēc projekta īstenošanas tā būs pieejama ikvienam – tajā, veicot pašnovērtēšanas testus, ikviens varēs novērtēt savas zināšanas dažādās metālapstrādes jomās. Pamatojoties uz šo novērtējumu, būs iespējams turpināt teorētisko zināšanu papildināšanu, izmantojot e-vidē ievietotos materiālus, kā arī gūt izpratni par CNC procesiem, izmantojot virtuālo CNC procesu simulatoru un video demonstrējumus.

Pēc projekta īstenošanas e-mācību vidi varēs izmantot gan profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un pasniedzēji, gan ražošanas uzņēmumi, gan interesenti, lai apgūtu metālapstrādes jomas speciālistiem nepieciešamās zināšanas.

2019. gada jūnijā plānota profesionālās izglītības iestāžu pedagogu iepazīstināšana ar projektā izstrādātajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem.

Galerija

Uzsākta Erasmus+ projektā izstrādāto mācību materiālu aprobācija
Atgriezties