Spēka diena pedagogiem – pozitīvai ikdienas saskarsmei

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 15. martā notika Spēka darbnīcas pedagogiem. Ievadlekcijā RSU lektors, skolotājs, improvizators Mārtiņš Daugulis runāja par saskarsmi. “Ir būtiska tādu attiecību veidošana, kas balstīta savstarpējā uzticībā un cieņā, savukārt prasmi runāt un klausīties var pilnveidot mūža garumā,” uzsvēra M. Daugulis. Viņš dalījās arī savās atziņās par to, kāpēc, publiski uzstājoties, mums ir stress un kā ar prātu to iespējams pārvarēt. Daļa atziņu izkristalizējusies, iepazīstoties ar Juvāla Noasa Harari grāmatu “Sapiensi. Cilvēces īsā vēsture”. Tajā tiek skaidrota cilvēka evolūcija un pētīti bioloģiskie un vēsturiskie faktori, kas definējuši mūsu izpratni par to, ko nozīmē būt cilvēkam.

Spēka dienas turpinājumā pedagogi varēja piedalīties darbnīcās. Tie, kas vēlējās padziļināti pievērsties ievadlekcijā iesāktajai tēmai par saskarsmi, izvēlējās darbnīcu “Uzmanības fokusēšanas māksla pārliecinošai runai”, kurā, praktiski darbojoties, iepazina dažādus paņēmienus, kas saistīti ar runas mākslu.

Darbnīcā “Smilšu mandalas veidošana” varēja atlikt ikdienas steigu, atrast līdzsvaru un iekšējo mieru, relaksējošas mūzikas pavadībā darbojoties ar krāsainām smiltīm. Iespēju savstarpēji sadarboties, iepazīt sevi un citus, atklāt savu radošumu, izmantoja aktīvākie pasākuma apmeklētāji darbnīcā “Sociālo kustību spēlēs”. Savukārt tie, kas prieku gūst, dāvājot to citiem, radīja unikālu dāvanu, praktiskajā darbnīcā izgatavojot oriģinālu dizaina priekšmetu – īpašu foto attēlu uz koka dēlīša.

Pavasarī bieži vien ir izsmeltas ne vien vitamīnu, bet arī savstarpējās komunikācijas rezerves, tāpēc jādomā, kā tās veidot un uzturēt. Uztversim savstarpējo saskarsmi kā dāvanu un šajā procesā pilnveidosim prasmi klausīties, jautāt un cieņpilni izturēties. Tas veido uzticēšanos, lai abas puses būtu ieguvējas no kopīgās mijiedarības.

Galerija

Spēka darbnīcas pedagogiem
Atgriezties