Sociālo un sadzīves prasmju attīstība

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 5. martā notika semināru cikla “Gudro vecāku skola” kārtējā nodarbība “Sociālo, sadzīves, pašapkalpošanās prasmju attīstība bērniem no  0 līdz 7 gadu vecumam. Kā izvairīties no hiperaprūpes un “lāča pakalpojuma””. Semināru vadīja Marte Meo terapeite Gunita Kleinberga.

Semināra centrālā tēma - vecāku ietekme uz bērna sociālo un sadzīves (ēšanas, dzeršanas, apģērbšanās, tualetes u.c.) prasmju attīstību. To lielā mērā ietekmē audzināšanas stils – autoritārais, demokrātiskais, visatļaujošais, neiesaistošais/neiejūtīgais.

Lektore raksturoja katra audzināšanas stila būtiskākās iezīmes, parādot to ietekmi uz bērna attīstību. Piemēram, demokrātiskais audzināšanas stils nozīmē skaidrus noteikumus, standartus un dienaskārtību. To neievērojot, seko konsekventa rīcība no vecāku puses, tanī pat laikā tiek respektētas abu pušu tiesības un vajadzības, kā arī bērns jūt, ka tiek mīlēts arī situācijās, kad viņš neuzvedas labi. Tādējādi bērnam veidojas labākas sociālās prasmes, pašpārliecinātība.

G. Kleinberga norādīja, ka bērna uzvedību ietekmē ne tikai audzināšanas stils, bet arī sociālais konteksts un bērna temperaments.

Vecākiem ir jāsaprot un jāatceras, ka prasmju attīstīšanai ir vajadzīgs laiks un pieaugušajiem jābūt blakus, bet ir svarīgi ļaut darīt bērnam pašam. Nereti vecākiem pietrūkst empātijas, laika trūkums ietekmē pacietību, bērna emocijas var izraisīt aizkaitinājumu un dusmas – tie ir tikai daži no iemesliem, kāpēc vecāki bērnu vietā, piemēram, novelk viņam apģērbu vai noliek vietā rotaļlietas. Sekas tam ir iemācītā bezpalīdzības sajūta – es netikšu ar to galā, man neizdosies, es to nevaru. Šādas un līdzīgas izjūtas veicina neticību saviem spēkiem. Lai tā nebūtu, ir jāievēro bērna dabiskās attīstības princips, kas paredz izdarīt mazliet vairāk nekā iepriekš. Savukārt, ja bērns nogurst, viņam vajag iedrošinājumu, atbalstu no vecākiem, emocionālu un fizisku mierinājumu.

Labi apgūtas spēlēšanās prasmes veido pamatu sadarbības prasmēm. Regulāri jāieplāno laiks, kas paredzēts spēlei un nedalītai uzmanībai bērnam. Jāatceras, ka sadarbības un sociālo prasmju attīstība ir atšķirīga dažādos vecumposmos. Sākotnēji (līdz 12 mēnešu vecumam) bērni spēlējas paralēli citiem, 1 – 2 gadu vecumā jau notiek sadarbība ar citiem, tomēr galvenokārt bērni spēlējas, izmantojot priekšmetus. Tikai 3 – 4 gadu vecumā sadarbība notiek ar vienaudžiem, lai sasniegtu mērķi. Zinot katra vecuma specifiskās iezīmes, iespējams nodrošināt bērna attīstībai atbilstošus apstākļus.

Interesentiem, kuri nevarēja apmeklēt semināru klātienē bija iespēja to vērot tiešsaistē ZRKAC facebook lapā. Šobrīd varat semināra ierakstu noskatīties ZRKAC mājaslapas videogalerijā:

Aicinām uz nākošo semināru 19. martā plkst. 17.30. Pasākumā psiholoģe Gunita Kleinberga runās ar vecākiem par to, kā sagatavot bērnu pārmaiņām – mamma sāk strādāt, ģimenē ienāk otrs bērns, bērnudārzs, dzīves vietas maiņa un citi notikumi.

Semināru cikls notiek projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Atgriezties