Digitālās pratības stiprināšana E-prasmju dienā

2019. gada 11. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) jau devīto reizi notika E-prasmju diena, kas pulcēja vairāk kā 200 dalībniekus no Jelgavas pilsētas un novada, Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Ozolnieku un citiem novadiem.

“Tehnoloģiju attīstība ir radījusi labvēlīgus apstākļus tam, ka mūsu dzīves noris ne vien fiziskajā telpā, bet arī digitālajā vidē, un prasmīgam ir jābūt abās.” Pasākumu atklājot, uzsvēra ZRKAC direktores vietniece Skaidrīte Bukbārde.

E-prasmju dienas ievadlekcijā Starpnozaru izglītības inovāciju centra eksperts Māris Danne stāstīja par digitālās caurvijas īstenošanu mācību procesā un pedagogu digitālo pratību. Kā norādīja M. Danne: “Digitālā caurvija ir būtiska, jo tā stiprina katra izglītojamā rīcībspēju un kopumā veido daļu no informācijas sabiedrības gadsimtā, kad prasmes darbā ar digitālajām tehnoloģijām kļūst par tikpat pašsaprotamām kā lasīšana un rakstīšana. Turpinājumā lektors uzsvēra, kādas datorprasmes nepieciešamās pedagogiem atbilstoši Eiropas digitālo kompetenču ietvara izglītotājiem prasībām.

Pedagogiem ir svarīgi pilnveidot savas prasmes, lai informācijas tehnoloģijas izglītības procesā izmantotu jēgpilni un atbilstoši plānotajiem sasniedzamajam rezultātiem.

Antra Škinča, ZRKAC Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja iepazīstināja pedagogus ar jaunu iespēju digitālo prasmju pilnveidei - e-kursu “Digitālo rīku izmantošana”, kurā var uzzināt un pilnveidot prasmes darbā ar tiešsaistes rīkiem sadarbības organizēšanai, aktivitāšu plānošanai, datu vizualizācijai un aptauju veikšanai.

Lai mācību procesā IT rīkus izmantotu efektīvi, ar tiem ir jāprot darboties, jāizvērtē izmantošanas lietderīgums un jāiepazīstas ar kolēģu pieredzi, tāpēc pasākuma ietvaros katram pedagogam bija iespēja piedalīties 3 no piedāvātajām 15 radošajām darbnīcām.

Savukārt uzņēmumu “Baltijas Biroja Tehnoloģijas”, “Tomega”, “Certes” un “Hewlett-Packard” stendeos varēja apskatīt un izmēģināt jaunākos IT rīkus: interaktīvos ekrānus, prezentācijas rīkus, Class VR virtuālās realitātes brilles, 3D printeri, izglītības iestādēm paredzētus portatīvos datorus un citas tehnologijas. Uzņēmuma “Certes” stendā bija iespēja arī apskatīt un izmēģināt izglītības iestādēm paredzētas ergonomiskas mēbeles.

Kā apliecina dalībnieku atziņas elektroniskajā aptaujā pēc pasākuma, tad E-prasmju diena ir sniegusi jaunas un vērtīgas zināšanas, idejas mācību procesa dažādošanai, paplašinājusi redzesloku un bagātinājusi līdzšinējo pieredzi.

ZRKAC lielu paldies saka sadarbības partneriem un atbalstītājiem: Jelgavas pilsētas domei, apgādam “Zvaigzne ABC”, Datorzinību centram, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai, Jelgavs Valsts ģimnāzijai, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātei, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centram, Mežciema pamatskolai, Microsoft Latvija, Rīgas Angļu ģimnāzijai, Ventspils digitālajam centram, uzņēmumiem –  “Baltijas Biroja Tehnoloģijas”, “Tomega” “Certes” un “Hewlett-Packard”.

Galerija

E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem 2019
Atgriezties