Praktiskais seminārs gada ienākumu deklarācijas sagatavošanā

2019. gada 6. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) sadarbībā ar VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Zemgales ceturto apkalpošanas nodaļu, organizēja divus praktiskus seminārus – “Saimnieciskās darbības veicējiem – pārskatu sagatavošana un iesniegšana EDS” un “Fizisko personu gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana EDS”.

Nodarbību laikā saimnieciskās darbības veicēji un fiziskas personas varēja saņemt konsultācijas un palīdzību no VID speciālistēm – Sanitas Vīnavas un Tatjanas Kolčas.gada ienākumu deklarācijas sagatavošanā, kā arī to iesniegšanā elektroniskajā deklarēšanas sistēmā jeb EDS. Pasākuma dalībniekiem bija daudz individuālu jautājumu, lai precizētu dažādas atšķirīgās nianses gan sniedzot informāciju par citiem ģimenes locekļiem, gan precizējot ienākumus.

Ņemot vērā lielo interesi par šāda veida praktiskajiem semināriem, nākošais plānots jau 20. martā plkst. 10:00. Informācija par turpmākajiem semināriem, kurus ZRKAC organizē sadarbībā ar VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Zemgales ceturto apkalpošanas nodaļu, būs pieejama mājas lapā www.zrkac.lv, kā arī to ir iespēja saņemt e-pastā, ja to norādīsiet nākošā semināra reģistrācijā, vai nosūtot pieteikumu uz e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Atgriezties