Robežu noteikšana – drošībai un harmonijai
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 19. februārī notika semināru cikla “Gudro vecāku skola” kārtējā nodarbība “Mazais tirāns – ko darīt? Robežu noteikšana – drošība, harmonija”, ko vadīja psiholoģe Gunita Kleinberga.

Seminārā centrālā tēma bija labu attiecību veidošana ģimenē, lai vecāki spētu pareizi vadīt bērnu, noteiktu nepieciešamās robežas, īpaši ņemot vērā bērna vecumu. Šoreiz akcents bija uz divgadniekiem, jo tas ir vecums, kurā izteikti parādās pirmie centieni saprast, kādas ir robežas.

Lektore raksturoja konkrētā vecumposma īpatnības, uzsverot, ka šajā vecumā bērnam ir liela vēlme izzināt, bet nav attīstīta spēja apzināties rīcības sekas, tāpat divgadnieki daudz izmanto noliegumu – saka “nē”, jo mācās izdarīt izvēli, kontrolēt situāciju, pieņemt lēmumus. Tāpat viņi bieži vien dusmojas, jo nesaprot, kā tikt galā ar problēmām, vēl nav attīstījuši prasmi tikt galā ar emocijām.

Vecākam ir jāspēj pildīt ne vien rotaļu biedra loma vai būt kā gādātājam un mierinātājam, bet arī jāmāca noteikumi, jānosaka robeža, jo bērnam ir nepieciešama noteikta dienas kārtība un ir jāapzinās, ka viņa uzvedībai ir konsekventas sekas. Bieži vien vecāki jūtas komfortabli, izpildot tikai kādu vienu no lomām, atstājot citas otra vecāka pārziņā, taču vajadzētu censties attīstīt sevī visas četras lomas – gādātājs un mierinātājs, rotaļu biedrs, skolotājs, robežu noteicējs.

G. Kleinberga aicināja vecākus būt uzmanīgiem ar soda – disciplīnas pielietošanu un uzslavu – komplimentu izteikšanu. Abos gadījumos ir jāsaprot atšķirība. Pirmajā ir jāsaprot, ka sods var radīt tikai bailes un nemāca jaunu uzvedību, taču disciplīnas jēga ir tajā, ka tā palīdz bērnam apgūt prasmi izprast lietas, uzvesties un reaģēt pareizi. Līdzīgi arī ar uzslavu un komplimentiem. Bērns var iemācīties darīt kaut ko, gaidot uzslavu un paļaujoties uz to, nevis, attīstot savu vēlmi darboties un iekšēju motivāciju. Savukārt ar komplimentiem tiek stiprināta pašapziņa, jo tiek saņemta pozitīva atgriezeniskā saite par to, ko bērns dara vai ir izdarījis.

Interesentiem, kuri nevarēja apmeklēt semināru klātienē bija iespēja to vērot tiešsaistē ZRKAC facebook lapā. Šobrīd varat semināra ierakstu noskatīties ZRKAC mājaslapas videogalerijā:

Aicinām uz nākamo semināru 5. martā plkst. 17.30, kuru arī vadīs Gunita Kleinberga. Saruna būs par tēmu “Sociālo, sadzīves un pašapkalpošanās prasmju attīstība. Kā izvairīties no bērna hiperaprūpes”.

Semināru cikls notiek projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros. ZRKAC piedāvā bezmaksas semināru ciklu “Gudro vecāku skola” vecākiem, audžuvecākiem, auklēm un visiem, kuri audzina bērnus vecumā no dzimšanas līdz 7 gadiem. Semināru ciklā vecākiem ir iespēja tikties ar pieredzes bagātiem bērnu psihologiem, ārstiem un bērnu attīstības speciālistiem, lai rastu atbildes un praktiskus risinājumus ļoti konkrētos bērna audzināšanas un attīstības jautājumos. Nodarbības notiks 2 reizes mēnesī līdz 2019. gada 30. aprīlim. Vecāki var apmeklēt visus seminārus vai izvēlēties sev interesējošas tēmas.

Atgriezties