Mācību jomu vadītāju sanāksme

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: S. Šabanska

Dalībnieki: pilsētas mācību jomu vadītāji

Atgriezties