Noslēgušies kursi „Skolēnu uzvedības problēmas – secīga darbība to risināšanā”

Skolēnu uzvedības problēmas nereti ir problemātisks jautājums starp pedagogiem, kā arī vecākiem. Tādēļ Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada pedagogiem tika piedāvāta kursu programma, kurā pedagogi iepazinās ar skolēnu nepieņemamās uzvedības cēloņiem un sekām, iespējamajiem uzvedības problēmu risinājumiem. Lektore pedagogus iepazīstināja ar uzvedības pārkāpumu hierarhiju un seku piemērošanas sistēmu. Pedagogi apguva sistēmiskās darbības paņēmienus nepieņemamās uzvedības novēršanai.

Lai pedagogiem būtu iespēja savas teorētiskās zināšanas izmantot praktiski, pedagogi izstrādāja uzvedības noteikumus skolēniem skolas telpās un skolas teritorijā, analizēja dažādas nepieņemamās uzvedības situācijas un pedagoģiskos paņēmienus riska mazināšanai darbā ar skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas vai traucējumi.

Pedagogi tika iepazīstināti arī ar normatīvajiem dokumentiem, kas regulē pedagogu rīcību darbā ar skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas.

Kursus vadīja Latvijas Universitātes docente,  Dr paed. Linda Daniela.

Atgriezties