Brexit un nodokļu reformas ietekme

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar VID 18. februārī organizēja izglītojošo semināru par tēmu “Vai arī man var rasties nodokļa parāds? Kā Brexit ietekmēs sūtījumu saņemšanu?” Nodokļu jautājumos semināra dalībniekus konsultēja VID Nodokļu pārvaldes pārstāves – Diāna Cīrule, savukārt par Brexit ietekmi informēja VID Muitas pārvaldes speciāliste Irēna Knoka.

Gadījumā, ja Lielbritānija izstāsies no ES, noslēdzot līgumu, tiks noteikts pārejas periods no 30.03.2019 līdz 31.12.2020. gadam, kura laikā preču pārvietošana un sūtīšana starp ES un Apvienoto Karalisti turpināsies kā līdz šim. Izmaiņas notiks, sākot ar 01.01.2021. Ja līgums netiks noslēgts, tad jau ar 30.03.2019.

Pasta sūtījumi ir viens no aspektiem, ko ietekmēs Brexit. VID Muitas pārvaldes pārstāve Irēna Knoka skaidroja, ka nodokļi – muitas, PVN un akcīzes, būs jāmaksā tikai par sūtījumiem, kuru vērtība pārsniedz 45 EUR. Pārējos nekomerciālo sūtījumu gadījumos, privātpersonas ir atbrīvotas no nodokļiem. Tas attiecas gan uz jaunām, gan lietotām, gan antīkām precēm.

Eksperte I. Knoka stāstīja par skaidras naudas deklarēšanas nosacījumiem, noteiktu daudzuma ierobežojumiem, ceļojot ES, kā arī iebraucot no valstīm, kas atrodas ārpus ES. Tāpat viņa aicināja klātesošos, plānojot ceļojumu, detalizēti iepazīties ar preču pārvietošanas nosacījumiem VID mājaslapā – www.vid.gov.lv/lv/muita vai zvanot uz konsultatīvo tālruni 67120000 (sarunas tēma “Muita”).

Otrs aktuālais semināra jautājums bija 2018. gada ienākumu gada deklarācijas aprēķināšanu un to, kā var veidoties situācija, kad rodas nodokļu piemaksa vai pārmaksa. Par reformas ietekmi uz gada deklarācijas aizpildīšanu, dalībniekus informēja VID Nodokļu pārvaldes pārstāve Diāna Cīrule.

Kā zināms, ar 2018. gadu tika ieviesta iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) progresīvā likme. Tas nozīmē, ka atbilstoši saņemtajiem ienākumiem, tiek piemērota nodokļu likme. Respektīvi, algas daļai līdz 1 667 EUR piemēro 20% likmi, bet, ja tā pārsniedz 1 667, tad likme ir 23 %.

IIN progresīvā likme paredz, ka gada ienākumam līdz 20 004 EUR tā ir 20 %, ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 EUR, bet nepārsniedz 55 000 EUR sastāda 23 %, savukārt gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 EUR likme ir 31,4 %.

Piemaksāt trūkstošo nodokļu daļu vajadzēs situācijās, ja, piemēram, iedzīvotāji, kuriem iepriekš nav bijuši ienākumi, sāks saņemt atalgojumu, piemēram, jaunās māmiņas, kuras atgriežas darbā, vai personas, kuras nesen uzsākušas darba gaitas, kā arī personas, kurām ir vairāki ienākumu avoti, tostarp iedzīvotāji, kuri papildus darba algai saņem autoratlīdzību vai pensiju. VID Nodokļu pārvaldes speciāliste aicināja pastāvīgi sekot līdzi saviem ieņēmumiem Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), lai izvairītos no nodokļu piemaksas situācijām.

Tāpat D. Cīrule stāstīja arī par prognozēto neapliekamo minimumu, kas tiek prognozēts divas reizes gadā un ļauj noteikt neapliekamo summu, par kuru IIN netiek ieturēts katru mēnesi. Precīzo prognozēto neapliekamo minimumu var uzzināt EDS algas nodokļa grāmatiņā.

Gada ienākumu deklarāciju iesniegšana sāksies 1. martā. VID veiks aprēķinus visām fiziskajām personām. Situācijā, ja būs izveidojies nodokļa parāds, gada ienākumu deklarācija būs obligātā kārtībā jāiesniedz līdz 1. jūnijam, bet trūkstošā summa jāapmaksā līdz 16. jūnijam. VID speciāliste stāstīja, ka nodokli var samaksāt vairākos maksājumos, ja piemaksa ir lielāka par 640 EUR. Ja summa ir mazāka, nodokļa maksājumu var veikt vienā reizē, tāpat būs iespēja lūgt pagarināt samaksas termiņu.

Būtiskas izmaiņas vērojamas arī attaisnoto izdevumu atmaksas nosacījumos. Maksimālā summa, ko var norādīt par katru ģimenes locekli tagad būs 600 EUR, bet ne vairāk kā 50 % no strādājošā gada ienākumiem pirms nodokļu nomaksas. Gada deklarācijas iesniegšanai čekus ērti var pievienot izmantojot mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”.

Nākamais izglītojoši praktiskais VID seminārs notiks jau 6. martā pulksten 10:00, kad datorklasēs interesentiem tiks skaidrots, kā praktiski veikt gada pārskatu un iesniegt deklarāciju.

Atgriezties