Seminārs liek pārkāpt tradicionālas domāšanas rāmjus

2013.gada 14.novembrī notika Sociālās inovācijas centra (SIC) un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZR KAC) rīkots praktisko mācību seminārs „Sociālā inovācija un uzņēmējdarbība  - cita karjeras iespēja”. To apmeklēja gandrīz piecdesmit interesentu – studenti, esošie un topošie uzņēmēji, pašvaldību darbinieki un pasniedzēji.

Semināru atklāja ZR KAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone akcentējot, ka sociālie uzņēmumi pasaulē ir plaši atzīta un veicināta sociālās uzņēmējdarbības forma, kamēr mūsu valstī izpratne par to vēl tikai veidojas, bet tas ir nākotnes biznesa modelis arī Latvijai.

Teorētiskās un praktiskās nodarbības vadīja SIC ekspertes Renāte Lukjanska un Iveta Cīrule. Apmācību ietvaros tika runāts par tādiem jēdzieniem kā „sociālā inovācija” un „sociālā uzņēmējdarbība”, kas tie ir un ar ko atšķiras. Tika runāts arī par sociālās uzņēmējdarbības iespējām un to, kāpēc tieši mūsdienās pieaug tās popularitāte. (Runātāju prezentācijas varat apskatīt zemāk.)

Semināra dalībnieki tika rosināti aktīvi līdzdarboties, strādāt grupās un meklēt inovatīvus risinājumus dažādām sociālajām problēmām, kuras risināmas ar sociālās uzņēmējdarbības palīdzību. Grupu darbu ietvaros semināra dalībnieki varēja pārliecināties par vairāku radošas domāšanas metožu iedarbību un lietderīgumu. Radošā un brīvā gaisotnē, pārkāpjot ierastas domāšanās rāmjus, raisījās spraigas un interesantas diskusijas, tika rasti netradicionāli problēmu risinājumi, veidoti kontakti un gūtas daudzas vērtīgas atziņas.

Lektores aicināja klātesošos vairāk strādāt komandā, uzsverot, ka komandas darbs parasti ir efektīvāks gan viedokļu dažādības, gan savstarpējas motivēšanas dēļ. Tāpat liela nozīme ir sadarbības partneru izvēlei un sociālajam barterim, kā arī aizrautībai un neatlaidībai.

Galerija

Seminārs "Sociālā inovācija un uzņēmējdarbība - cita karjeras iespēja"
Atgriezties