VID seminārs saimnieciskās darbības veicējiem
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar VID 5. februārī organizēja kārtējo izglītojošo semināru par tēmu “Ienākuma aprēķināšana un deklarēšana fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem”. Pasākumā piedalījās ap 100 interesentu no Jelgavas un citām vietām Latvijā, tādējādi apliecinot tēmas aktualitāti un svarīgumu.

Tika minēti būtiskākie tiesību akti un Ministru kabineta noteikumi, kas saistīti ar konkrēto tēmu par ienākumu aprēķināšanu saimnieciskās darbības veicējiem, un detalizēti skaidrota kārtība, kādā tiek veikta ienākumu noteikšana un nodokļu nomaksa. Pasākuma dalībnieki uzzināja arī par Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, to likmēm un piemērošanu noteiktās situācijās.

Teorētiskie skaidrojumi tika papildināti ar dažādiem praktiskiem piemēriem, kas klātesošajiem sniedza priekšstatu un izpratni par to, kādā veidā saimnieciskās darbības veicējiem noteikt ienākumus. Pasākuma dalībnieki aktīvi iesaistījās un precizēja neskaidrās nianses. Tāpat ar konkrētiem piemēriem tika rādīts, kā atbilstoši prasībām jāaizpilda saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls.

Semināra noslēgumā klātesošie tika iepazīstināti ar paraugu, kā jāaizpilda saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite, iekļaujot tajā arī pamatlīdzekļus. Tā kā pastāv vairākas metodes, kā to darīt, tika skaidrotas arī to atšķirības, lai varētu saprast, kura no tām ir piemērota konkrētās saimnieciskās darbības veicējam.

Tika sniegts neliels ieskats arī Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtībā VID EDS, skaidrojot, kas ir attaisnotie izdevumi saimnieciskās darbības veicēja kontekstā. Vairāk par deklarāciju un pārskatu iesniegšanu EDS interesenti – gan fiziskas personas, gan saimnieciskās darbības veicēji – aicināti pieteikties praktiskajiem semināriem, kas notiks 6. martā.

Atgriezties