Kā atpazīt labo un ieaicināt to savā dzīvē?

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 4. februārī viesojās astrologs Andris Račs. Viņš dalījās savās atziņās par tēmu “Labais šodienā un nākotnē. Kā to atpazīt un ieaicināt savā dzīvē?” A. Račs rosināja klātesošos paraudzīties uz savu dzīvi un izprast tās iekšējo kustību un garīgo attīstību.

Mūsu dvēsele ir mūžīga, taču tā mūsu personības daļa, kas pastāv šodienas realitātē, ir iekļauta mentālā, emocionālajā un fiziskajā plānā. Dvēseles mieru var sasniegt, veidojot tādu attieksmi, kur viss tiek skatīts caur draudzības un sadarbības prizmu, jo tad šajās attiecībās nav ne zaudētāju, ne uzvarētāju. Lai varētu sasniegt šo dvēseles mieru, kas ir dēvējams arī par zelta vidusceļu, nepieciešams ievērot dažas pamatlietas: 1) pārstāt runāt kā līdz šim, un klusēt; 2) pateikt dažus vārdus patīkami un konstruktīvi; 3) apjēgt, uzņemt un nodot gudrību ar runu; 4) pārstāt runāt vienkārši tāpat, darīt tikai tad, kad ir jēga; 5) būt vairāk par klausītāju un runāt tikai, lai pateiktu būtisko.

Kā norādīja A. Račs, svarīgs ir līdzsvars. Lai mēs būtu saskaņā ar pasauli un sevi, vajag atcerēties par mūžīgo un priecāties arī par pārejošo. Mācieties dzīvot katru mirkli un izbaudīt svētlaimi no saiknes ar apkārtni. Cilvēkam ir ļoti svarīgi uzturēt ne tikai dialogu starp sevi un citiem cilvēkiem, bet arī starp apziņu un personību (runāt pašam ar sevi). Tas nozīmē meklēt sevi, saprotot savu objektīvo un subjektīvo daļu. Ikdienas dzīves plūdumā mēs nereti aizmirstam, kas esam, un nemeklējam atbildi uz šo jautājumu. Ir svarīgi pārdomāt savus vārdus, savas domas, jo tādējādi mēs garīgi augam un spējam pieņemt apkārt notiekošo, labāk redzam savu lomu tajā.

Noslēgumā pasākuma dalībnieki tika aicināti praktizēt skatījumu uz pasauli caur mīlestības prizmu, jo, kas atrod otrā cilvēkā patīkamo un mijiedarbojas tikai šīm enerģijām, neuztraucoties par pārējo, vairo labā pieaugumu, un ieguvēji ir abi.

Atgriezties