Kursi „Zinātniski pētniecisko darbu vadīšana un konsultēšana skolēnu izziņas aktivitātes veicināšanai mācību procesa īstenošanā”

2013. gada 7. un 8. novembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika kursi pedagogiem un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem „Zinātniski pētniecisko darbu vadīšana un konsultēšana skolēnu izziņas aktivitātes veicināšanai mācību procesa īstenošanā”.

Pedagogi apguva zinātniski pētniecisko darbu veidošanas struktūru, darba stratēģisko plānošanu. Kursa laikā tika padziļināta izpratne par zinātniskajiem pētījumiem, to klasifikāciju, pētījuma norises gaitu, metodiku, principiem un matemātisko metožu lietošanu datu apstrādē un pētījuma ētikas principiem.

Pedagogi apguva informācijas avotu atlases principus un  uzzināja kādi principi jāievēro veidojot bibliogrāfiju un atsauces. Tika diskutēts par skolēnu izziņas darbības pedagoģisko vadību un izziņas interešu veidošanu.

Kursus vadīja  asoc. prof. dr. paed. Anita Aizsila un dr. paed. Aija Pridāne.

Atgriezties