Seminārs „Vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšana skolas vidē”
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs

2013. gada 1. novembrī plkst. 10.00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika seminārs klašu audzinātājiem un skolu atbalsta personālam „Vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšana skolas vidē”

Seminārā Jelgavas pilsētas un novada pedagogi uzzināja - kas ir vienaudžu savstarpējā vardarbība, kā tā rodas, par vardarbības veidiem: fizisko, verbālo un izstumšanas (jeb klusuma) vienaudžu savstarpējo vardarbību. Lektores izskaidroja kā un kāpēc rodas vienaudžu savstarpējā vardarbība. Pedagogi praktiski risināja dažādas situācijas no upura un varmākas pozīcijām. Lektores izskaidroja vienaudžu savstarpējās vardarbības sekas.

Pedagogi iepazinās ar pozitīvās skolas vides veidošanas paņēmieniem, lai mazinātu vienaudžu savstarpējo vardarbību. Lektores izskaidroja pašvaldības institūciju sadarbības nozīmīgumu dažādu vardarbības gadījumu risināšanā.

Pedagogi apguva dažādas praktiskās preventīvās metodes vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšanai skolā.

Semināru vadīja nodibinājuma „Centrs Dardedze” programmas „Drosme Draudzēties ” vadītāja Daina Dziļuma un psiholoģe Ilze Zariņa.

Atgriezties