Sākumskolas jomas diena

2019. gada 21. janvārī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā norisinājās Sākumskolas jomas diena.

Pasākuma pirmajā daļā LU asociētā profesore, Valsts izglītības satura centra vecākā eksperte, pētniece, psiholoģe Baiba Martinsone lekcijā “Sociāli emocionālās mācīšanās nozīme sākumskolā” sniedza ieskatu programmās “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” un “Sociāli emocionālā audzināšana”. Lektore aktualizēja ideju par sociāli emocionālo kompetenču pozitīvo ietekmi izglītības iestādē. Apvienojot akadēmisko un sociāli emocionālo izglītošanu, tiek stiprināta skolēnu piesaiste skolai, tiek veicināta mācību motivācija, tādejādi uzlabojas akadēmiskie sasniegumi un samazinās uzvedības problēmas, jo tiek attīstīts skolēnu emocionālais intelekts.

Savā un skolas pieredzē, kas gūta, darbojoties projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, dalījās Mārupes vidusskolas direktora vietniece Sanita Zveja. Ar aktualitātēm sākumskolas posmā iepazīstināja Sākumskolas jomas vadītāja Ilze Lillā un ZRKAC galvenā speciāliste Inta Leilande.

Sākumskolas jomas dienas mērķis – sekmēt sākumskolas pedagogu izpratni par jauno pieeju izglītībā. Pasākumā piedalījās 85 Jelgavas pilsētas pedagogi, kā arī jomas pārstāvji no Ozolnieku novada un Dobeles.

Atgriezties