Gudro vecāku skolā runā par kustību attīstību un spēlēšanos

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 15. janvārī pl. 18:00 notika semināru cikla “Gudro vecāku skola” 6. nodarbība – “Kā rotaļājas bērns no 1 līdz 3 gadiem. Kustību attīstība un spēlēšanās.” Lektore: Klaudija Hēla, fizioterapeite, bērnu attīstības speciāliste.

Seminārā tika runāts par kustību un spēlēšanās attīstību, tās nozīmi no 1 līdz 3 gadu vecumam, kas to ierobežo un kavē. Lektore iepazīstināja dalībniekus ar brīvās spēlēšanās būtību, nosacījumiem, un sniedza idejas spēļlaukuma sagatavošanā.

Semināru apmeklēja 74 interesenti.

Dalībniekiem bija iespēja uzdot sevi interesējošos jautāumus.

Interesentiem, kuri nevarēja apmeklēt semināru, bija iespēja to noskatīties tiešsaistē ZRKAC facebook lapā.

Semināru cikls notiek projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

ZRKAC piedāvā bezmaksas semināru ciklu “Gudro vecāku skola” vecākiem, audžuvecākiem, auklēm un visiem, kuri audzina bērnus vecumā no 0 līdz 7 gadiem. Semināru ciklā vecākiem ir iespēja tikties ar pieredzes bagātiem bērnu psihologiem, ārstiem un bērnu attīstības speciālistiem, lai rastu atbildes un praktiskus risinājumus ļoti konkrētos bērna audzināšanas un attīstības jautājumos. Nodarbības plānotas 2 reizes mēnesī no 2018. gada 30. oktobra līdz 2019. gada 30. aprīlim. Vecāki var apmeklēt visus seminārus vai izvēlēties sev interesējošas tēmas.

Atgriezties