FTK skolotāju savstarpējā mācīšanās

3. janvārī programmas FasTracKids skolotāji pulcējās uz metodisko sanāksmi Zemgales reģiona komapetenču attīstības centrā. Sanāksmē piedalījās 15 skolotāji no pieciem FTK centriem Jelgavā.  Ievaddaļā skolotāji iepazinās ar nodarbību vērošanas secinājumiem un pārrunāja, kādiem aspektiem turpmāk nodarbībās jāpievērš lielāka uzmanība, lai tās būtu bērncentrētas un efektīvas. Sanāksmes turpinājumā – praktiskajā daļā FTK skolotāji kopīgi plānoja dabaszinību nodarbību par peldspēju, ko arī demonstrēja kolēģiem un analizēja.  

Praktiskie semināri ļauj pedagogiem dalīties ar labās prakses piemēriem, iemācīties analizēt savu un kolēģu darbu, kopīgi plānot mācību procesu, iedrošina skolotājus savstarpējai nodarbību vērošanai un analīzei. FTK metodiskie semināri notiek reizi divos mēnešos.

Galerija

FTK skolotāju savstarpējā mācīšanās
Atgriezties