Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: pedagogi

Vairāk informācijas

Atgriezties