Iespēja kārtot starptautiski atzītus angļu valodas eksāmenus
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) piedāvā ikvienam iespēju kārtot starptautiski atzītus angļu valodas eksāmenus: PTE General pieaugušajiem un vidusskolēniem un PTE Young learners – bērniem vecumā no 6 –12 gadiem.

PTE General ietver valodu prasmju pārbaudi no A1 līdz C2 līmenim un iegūtais sertifikāts ir angļu valodas zināšanas apliecinošs dokuments Latvijā un arī ārvalstīs. Iegūtajam sertifikātam nav noilguma termiņa. Vidusskolēni jau no 10.klases var kārtot šo eksāmenu un, beidzot vidusskolu, noslēguma eksāmenu angļu valodā nekārtot, bet aizstāt ar šo eksāmenu.

Pārbaudījums “PTE - Young Learners” – iespēja interesantā, aizraujošā veidā novērtēt angļu valodas prasmes skolēniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem, kuri angļu valodu mācās jau vairākus gadus!

2019. gadā noteiktie eksāmena laiki:

  • 23. februāris
  • 30. marts
  • 18. maijs
  • 22. jūnijs
  • 12. oktobris
  • 16. novembris
  • 14. decembris

Kā pieteikties eksāmeniem?

Pieteikšanās notiek aizpildot iesniegumu Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, kas tālāk organizēs Jūsu līdzdalību eksāmenā. Tā kā eksāmena materiāli tiek sagatavoti un saņemti no Lielbritānijas, pieteikšanās eksāmenam notiek 5–6 nedēļas pirms eksāmena norises datuma.

Pēc pieteikšanās eksāmenam pretendentam tiek piedāvātas bezmaksas konsultācijas par eksāmena norisi.

Pārbaudījumu kārto Jelgavā, Svētes ielā 33, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā un pēc eksāmena materiāli tiek nosūtīti vērtēšanai uz Lielbritānijas atbildīgo institūciju par akadēmisko un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanu.

Eksāmens sastāv no divām daļām: rakstiskās un mutiskās. Rakstiskā daļa sastāv no klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas uzdevumiem un to izpildes novērtēšanu veic eksaminētāji Lielbritānijā, mutiskās daļas novērtēšanu veic gan akreditēti ZRKAC, gan Lielbritānijas eksaminētāji.

Eksāmena rezultātu paziņošana un sertifikāta saņemšana notiek ne ātrāk kā divus mēnešus pēc eksāmena kārtošanas dienas.

Pieteikšanās un iespēja iegūt papildus informāciju Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes iela 33, Jelgava. E-pasts: skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv. Tālr. 63012157.

Vairāk informācijas

Atgriezties