"PET Baltija" balva vidusskolēniem par augstiem mācību sasniegumiem fizikā, ķīmijā un bioloģijā

Vieta: Jelgavas Amatu vidusskola
Atbildīgais: G. Auza, I. Mazūdre

Dalībnieki: vidusskolēni pēc uzaicinājuma

Atgriezties