Reģionālā skolotāju konference "Kompetences kā mācīšanās rezultāts"

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: I. Bandeniece

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties