Kā izprast dusmu un agresijas mehānismus pirmsskolā un skolā?

3. decembrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, lai atbalstītu pedagogus bērnu pozitīvās uzvedības veidošanā un korekcijā, notika semināru cikls pedagogiem, skolu atbalsta personālam, vecākiem un citiem, kuri ikdienā saskaras un risina uzvedības problēmu jautājumus bērniem ar komunikācijas un uzvedības traucējumiem.

Izglītības iestādē pedagogi nereti izjūt saspringumu jautājumos, kas skar bērnu uzvedību. Uzvedības traucējumi pirmsskolā un jaunākajā skolas vecumā būtiski atšķiras no pusaudžu un jauniešu uzvedības traucējumiem ne tikai izpausmēs, bet arī to pedagoģiskajā ietekmēšanā – jo vecāki bērni, jo grūtāk ir mainīt jau izveidotos nepiemērotās uzvedības modeļus, tāpēc būtiski ir pamanīt izmaiņas un sākt uzvedības koriģēšanu jau agrā bērnībā.

Darbs bija organizēts trīs seminārnodarbībās:

  • Dusmas un agresija pirmsskolā un skolā. Darbs ar bērniem ar uzvedības un komunikācijas problēmām individuāli, grupās un ar visu klasi;
  • Kā mācīt bērnam pašam risināt problēmas? Problēmu risināšanas prasmes kā pamats labai sadarbībai ar pedagogiem un vienaudžiem;
  • Uzvedības problēmas pirmsskolā un skolā. Cēloņsakarību meklējumos. Sensorā uzvedība.

Dalībnieki uzzināja par dažādajiem skolēnu neuzvedības cēloņiem un preventīvām novēršanas iespējām. Lektore Līga Bērziņa sniedza konstruktīvus, praktiskus paņēmienus uzvedības problēmu novēršanā, izskaidroja iemeslus, kādēļ bērns vai skolēns tā rīkojas, pastāstīja ka daudzas problēmas var atrisināt, nevis mēģinot mainīt bērnu, bet veicot pavisam nelielus pielāgojumus vidē.

Atgriezties