Kursi "Eiritmijas elementu izmantošana mācību procesā"
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 26. novembrī notika kursi “Eiritmijas elementu izmantošana mācību procesā”, kuros pedagogi apguva alternatīvus pedagoģijas paņēmienus, lai tos veiksmīgi izmantotu savā darba ar skolēniem un audzēkņiem. Jelgavas pilsētas un novada pirmsskolas un skolas pedagogi apguva jaunas zināšanas par eiritmiju, kas padara redzamas objektīvi pastāvošas valodas un mūzikas skaņu likumības. Uzzināja, ka eiritmijā tiek kopta kustības sajūta ķermenī, orientācija telpā – taisna un liekta līnija, kustības virzieni telpā (uz priekšu, atpakaļ, uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi). Savukārt līnijas veido formas, atklāj formu ģeometriskās likumsakarības un kārtību.

Kursu nodarbībā pedagogi strādāja ar polaritātēm, kas līdzsvaro un harmonizē cilvēku. Ar eiritmijas palīdzību notiek arī savstarpēja sociāla sadarbība, ieklausīšanās, saskaņošanās starp cilvēkiem, kustība kļūst harmoniska un skaista, atklāj savas garīgās likumsakarības telpā un cilvēkos. Pedagogiem bija iespēja izprast mūzikas takts, ritmu, skaņu augstumus, toņus, intervālus, melodijas, tās frāzes, dinamikas saredzēt eiritmijā, ka patskaņos izsakām dvēseliskas kvalitātes – izbrīnu, pašapliecināšanos, prieku, bailes; līdzskaņi parāda veidojošos un formējošos spēkus – šķidrumu viļņošanos, augšanas, plaukšanas kustības u.c.. Skaņu veidošanās balstās uz objektīvām likumībām, arī to attēlojums eiritmijā ir objektīvi nosacīts, tie nav iedomu vai emociju izraisīti žesti.

Pasniegta atbilstoši bērna vecumam, eiritmija veicina bērna gara, dvēseles un miesas harmoniju, valodas un mūzikas dziļāku izpratni, stiprina koncentrēšanās spējas, prasmes un iemaņas darbā ar citiem cilvēkiem, vairo dzīvības spēkus un līdz ar to ļauj bērnam nepastarpināti pieredzēt savu paša dzīvīgo būtību.

Katrs cilvēks, kurš eiritmizē, sajūt sevi daudz dzīvīgāku, jo uzsāk darbu ar augšanas un dzīvības spēkiem sevī – ar ēteriskajiem spēkiem.

Rakstā izmantoti G. Doniņas un A. Flaumanes – Jahensas materiāli.

Galerija

Kursi "Eiritmijas elementu izmantošana mācību procesā"
Atgriezties