Būt gudriem vecākiem

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 30. oktobrī notika pirmais seminārs ciklā “Gudro vecāku skola”. Vienpadsmit semināru cikls ir paredzēts vecākiem, audžuvecākiem, auklēm - visiem, kuri audzina bērnu līdz 7 gadu vecumam.

Pirmās nodarbības lektore bija Gunita Kleinberga, psiholoģijas maģistre, Marte Meo terapeite un triju bērnu mamma. Tika runāts par šo pārmaiņu laiku, kad, bērnam ienākot ģimenē, “viss kļūst citādi”, cik svarīga ir vecāku emocionālā veselība, kas lielā mērā ietekmē bērna veselību un ir tās pamats, kā mainās pāra attiecību dinamika vecāku lomā.

G. Kleiberga iesaistīja auditoriju sarunā par to, kā vecākiem mainās ikdienas ritms pēc bērna piedzimšanas, kā dzemdības ietekmē sievietes emocionālo stāvokli, kādi izaicinājumi sagaida vīrieti un kā šīs pārmaiņas ģimenē ietekmē vecāku savstarpējās attiecības.

Neformālā gaisotnē, daloties savā pieredzē, ekspektācijās un pārdomās, vecāki izteica savu viedokli par to, kā veidot drošas, tuvas un labas attiecības ar bērnu, kādas īpašības ir jāizkopj pašiem vecākiem.

Lektore uzsvēra, ka svarīgi vecākiem būt laimīgiem. Lai arī reizēm tas šķiet neiespējami, ir jāatrod laiks sev. Ja to izdodas panākt, tas pozitīvi ietekmē arī bērnu un rada mikroklimatu, kurā viņš izaug apmierināts, drošs, lai nākotnē varētu veidot veiksmīgas attiecības ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī spētu pozitīvi ietekmēt savu dzīvi. Biežāk sastopamie šķēršļi, kas traucē veiksmīgu pāra attiecību dinamiku, ir: selektīvā uzmanība – fokusējamies un vienu lietu attiecībās un pārējo ignorējam, attiecinājums – skaidrojam partnera darbību, izsakot minējumus, gaidas – domas par to, kā mana darbība ietekmēs partnera rīcību, standarti un pieņēmumi par to, kādām jābūt attiecībām. Tāpēc ir svarīgi laikus pamanīt kādu no šiem šķēršļiem savstarpējai sapratnei un risināt tos, pirms tie kļūst par nepārvaramu barjeru.

Semināri turpināsies līdz 2019. gada aprīlim divas reizes mēnesī. Vecāki var apmeklēt visus seminārus vai izvēklēties sev interesējošas tēmas.

Nodarbības tiek īstenotas projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085)  ietvaros.

Atgriezties