Kursi pedagogiem "Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem"

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 2018. gada 25. oktobrī notika kursi pedagogiem "Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija darbā ar vecākiem".

Vecāku līdzdalībai ir jākļūst par vienu no skolas pamatvērtībām. Vecāki ir līdzatbildīgi arī lēmumu pieņemšanā par izglītības saturu un kvalitāti. Katras skolas īstenotās sadarbības formas var būt dažādas, tāpat atšķirīga ir arī vecāku nostāja un iesaistīšanās skolas dzīvē, taču sadarbības mērķi pamatā ir tie paši.

Kursu programma pedagogiem sniedza dažādus metodiskos “instrumentus”, kā mērķtiecīgi veidot konstruktīvu sarunu ar vecākiem, radīt savstarpējo uzticēšanos. Lektore akcentēja, ka jebkuram pasākumam ar vecākiem ir jābūt vērstam uz sadarbību, kā arī ir nepieciešams noteikt saprotamu mērķi un sagaidāmo rezultātu.

Pedagogi secināja, ka pats svarīgākais ir būt atvērtam sadarbībai. Vecākiem ir jānotic, ka skola un pedagogi ir uzticēšanās vērti, savukārt skolotājiem jāsaprot, ka vecāki ir vērtīgi sadarbības partneri.

Atgriezties