Iedzīvotāju ienākuma nodoklis aktuāls gan fiziskām personām, gan mazajiem uzņēmējiem
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2018. gada 2. oktobrī norisinājās kārtējais seminārs sadarbībā ar VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Zemgales ceturto apkalpošanas nodaļu. Interese par semināra tēmu bija liela un to apmeklēja 70 interesenti – gan fiziskas personas, gan mazie uzņēmēji – no vairākām Latvijas pilsētām un novadiem: Jelgavas, Rīgas, Dobeles, Tērvetes, Tukuma un Jelgavas novada.

Semināru “Viss par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) fiziskām personām un mazajiem uzņēmējiem” atklāja VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Zemgales ceturtās apkalpošanas nodaļas vadītāja Arta Segliņa, iepazīstinot ar VID klientu apkalpošanas iespējām Jelgavā un aicinot klātesošos uz padziļinātām konsultācijām pieteikties šeit. Jāatzīmē, ka A. Segliņa uzsvēra ZRKAC un VID sadarbībā veidoto semināru nozīmi – šāda veida pasākuma ietvaros ir iespēja informēt plašāku sabiedrības daļu un sniegt nepieciešamās zināšanas ne tikai uzņēmējiem, bet arī fiziskām personām.

Savukārt Diāna Cīrule, VID Nodokļu pārvaldes Jelgavas Klientu apkalpošanas centra galvenā nodokļu inspektore, semināra apmeklētājus iepazīstināja ar elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas nepieciešamību un būtību, iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas tiek ieturēts no darbinieku algām, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanu no ienākumiem, kas gūti no īpašuma.

Klātesošie papildus interesējās par mantu iegādi no fiziskām personām, par deklarēšanos nekustamajā īpašumā, saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļu samaksu, par čeku un citu attaisnojuma dokumentu uzglabāšanu, par nepieciešamību norādīt nodokļu grāmatiņā invaliditāti, kā arī par nekustamo īpašumu īri.

Lai gan semināra gaitā tika uzdoti dažādi jautājumi lektorei, arī pēc semināra veidojās rinda, lai saņemtu individuālās konsultācijas pie VID darbiniecēm un noskaidrotu atbildes uz neskaidriem jautājumiem.

Nākamais seminārs sadarbībā ar VID plānots 6. novembrī par tēmu “Kas jāzina biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām.” Par visiem pasākumiem uzņēmējiem varat lasīt ZRKAC mājas lapā sadaļā aktualitātes uzņēmējiem.

Atgriezties