Mērķprogrammas "Metodiskā atbalsta skola" izbraukuma nodarbība

Vieta: Vecumnieku vidusskola
Atbildīgais: S. Šabanska, A. Škinča

Izbraukšana no ZRKAC pl. 11:40

Atgriezties