Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku sanāksme

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33
Atbildīgais: I. Dakne

Dalībnieki: PII vadītāju vietnieki

Atgriezties