Latvijas dabaszinātņu skolotāju konkurss "Zinātne uz skatuves - 2018" noslēdzies
Vieta: Pasta sala

Jelgavā 2018. gada 8. septembrī noslēdzās nacionālais konkurss "Zinātne uz skatuves”, kurā tika aicināti piedalīties un iesniegt savas inovatīvās mācību metodes vai projektus Latvijas dabaszinātņu, matemātikas un IT jomas skolotāji. Konkursa 2. kārta tik organizēta Metāla svētku ietvaros Jelgavā, kas ir tradicionāls pasākums jau 8 gadus. Konkursa mērķi: uzsvērt zinātnes un tehnoloģiju nozīmi izglītībā un sabiedrības dzīvē, paaugstināt bērnu un jauniešu interesi par inženierzinātnēm, zinātni un pētniecību, apzināt aktīvus un radošus pedagogus, kuri ievieš inovatīvas mācību metodes dabaszinātņu mācīšanā skolā, rosinot skolēnu interesi par dabas zinātnēm, un sniegt iespēju pedagogiem dalīties savā pieredzē ar kolēģiem, veicinot profesionālu kontaktu veidošanos.

Konkursu atbalstīja Jelgavas pilsētas pašvaldība un Valts izglītības satura centrs.

Konkursa 2.kārtā skolotāji tika aicināti demonstrēt un prezentēt savas inovatīvās idejas plašajai svētku publikai un žūrijai, kuras uzdevums bija novērtēt skolotāju idejas un nominēt 3 labāko ideju autorus dalībai Eiropas dabaszinātņu skolotāju forumā, kas norisināsies 2019. gadā Portugālē. Žūriju pārstāvēja Jelgavas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotāja Baiba Daģe, Jelgavas 4. pamatskolas dabaszinātņu skolotāja Ingvilda Ivanova, Tukuma vakara un neklātienes vidusskolas informātikas skolotājs Reinis Rukmanis, konkursa "Zinātne uz skatuves - 2016" uzvarētājas un Eiropas festivāla "Zinātne uz skatuves - 2017" dalībnieces Daiga Krieviņa un Māra Mikelsone no Mārupes pamatskolas.

Žūrija atzina, ka visas prezentācijas bija patiešām interesantas, piemērotas skolēniem no pirmsskolas vecuma līdz vidusskolēniem, ar mērķi motivēt un ieinteresēt skolēnus pētniecībā, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā, un bija veltītas plašai sabiedrībai aktuālām tēmām, piemēram, ūdens piesārņojums, vides aizsardzība un veselīgs dzīvesveids. Žūrija novērtēja, ka konkursa dalībnieki parādīja dažādas pieejas un aptvēra daudzveidīgas tēmas: starpdisciplināras nodarbības mācību procesā, kur skolēni konstruē un veido dažādas celtnes; aktivitātes, kā noteikt zvaigznes koordinātas; eksperimenti, kas parāda ūdens īpašības un nozīmi ikdienas dzīvē; spēles bērniem par dabas aizsardzību; metodes kā otrreiz izmantojamos materiālus pārvērst par materiāliem pētniecībai un eksperimentiem.

Nacionālā konkursa uzvarētāji, kuri ir izcīnījuši tiesības pārstāvēt valsti Eiropas “Zinātne uz skatuves” festivālā 2019. gadā Portugālē:

1. vieta - Inese Pickaine un Iveta Labunska (Skrundas vidusskola);
2. vieta - Zintis Buls (Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs);
3. vieta - Liene Sabule un Liene Krieviņa (Jelgavas Valsts ģimnāzija).

Skolotājiem, kuri piedalījās konkursa "Zinātne uz skatuves" 2. kārtā, bija iespēja parādīt savas inovatīvās mācību metodes un idejas arī reģionālajā izgudrojumu un inovāciju izstādē "MINOX Zemgale - 2018", kas tika organizēta, lai veicinātu izgudrotāju darbību Latvijā un izgudrojumu ieviešanu reālajā dzīvē.

Skolotājas, festivāla "Zinātne uz skatuves" dalībnieces Ērika Siliņa un Inese Kukaine no Cēsu pilsētas vidusskolas ieguva Sudraba diplomu par radošajām idejām, kā ikdienā nevajadzīgus, jau izmantotus materiālus var izmantot otrreiz – dažādu interesantu iekārtu izveidei un parādību demonstrēšanai.

Galerija

Zinātne uz skatuves - 2018
Atgriezties