ATVĒRTĪBA. SADARBĪBA. PIEREDZE.

28. un 29. augustā Jelgavas pilsētas pedagogi pulcējās divos pasākumos augusta sanāksmes “Atvērtība. Sadarbība. Pieredze” ietvaros. Pirmajā dienā, 28. augustā, 296 pedagogi apmeklēja Atvērto durvju dienas pasākumus izglītības iestādēs - pirmskolas izglītības pedagogu un konkursa “Laiks iespējām” laureātu meistarklases, otrajā dienā, 29. augustā, tikās sanāksmē Jelgavas Kultūras namā.

28. augustā Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja  90 interesenti, piedaloties četrās meistarklasēs: “Iekļaujošas  izglītības īstenošana ceļā uz kompetenču pieejas ieviešanu” (PII “Kamolītis”), “Organizēta un bērnu pašvadīta  rotaļdarbība bērncentrētā izglītības vidē” (PII “Kāpēcīši”), “Veselīgs dzīvesveids  un mācīšanās dabiskā vidē  lietpratības sekmēšanai” (PII “Zīļuks”) un “Pedagogu sadarbība bērnu pētnieciskās  un radošas darbības  organizēšanā” (PII “Rotaļa”). Pēc pasākuma meistarklašu dalībnieki visās četrās pirmsskolas izglītības iestādēs atzīmēja pozitīvo gaisotni, sadarbību un saliedētu komandas darbu un atzina, ka guvuši noderīgas idejas, ko izmantot savā darbā.

Konkursa “Laiks iespējām” laureātu meistarklases norisinājās Jelgavas 4. sākumskolā, Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas 5. vidusskolā un Jelgavas 6. vidusskolā. Tās apmeklēja vairāk nekā 200 pedagogi, gūstot ieskatu 9 mūsdienīgu stundu norisē dažādos priekšmetos - mūzikā, ķīmijā, sportā, latviešu valodā un vēsturē, matemātikā, bioloģijā, dabaszinībās un sociālajās zinībās. Meistarklašu apmeklētāji, vērojot un arī paši darbojoties kā skolēni, mācījās no saviem kolēģiem, kā formulēt sasniedzamo rezultātu, sniegt un saņemt efektīvu atgriezenisko saiti, veicināt skolēnu atbildību par savu mācīšanos, izvēloties atbilstošas  gŗūtību pakāpes uzdevumus, kā attīstīt skolēnu sadarbības prasmes, strādāt ar dažāda līmeņa jautājumiem un kā panākt, ka skolēni paši darbojoties atklāj un izdara secinājumus.

Pedagogi pēc meistarklašu apmeklēšanas atzina, ka guvuši ieskatu ļoti interesantās un idejām bagātās mācību stundās, gūstot nec tikai lielāku izpratni par jauno mācīšanas un mācīšanās pieeju, bet arī iespēju piedalīties profesionālās sarunās un gūt pozitīvas emocijas. Kopumā meistarklases apmeklēja vairāk nekā 300 Jelgavas pilsētas pedagogu un pašvaldības pārstāvju.

Pasākuma otrajā dienā, 29. augustā, Jelgavas Kultūras namā notika sanāksme, kurā piedalījās arī Ministru prezidents Māris Kučinskis. Pasākumu vadīja televīzijas kanāla “Rīga TV24” raidījuma “Preses klubs” vadītājs Aivis Ceriņš. Pedagogus, jauno mācību gadu uzsākot, apsveica Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņš un priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne. Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza informēja par 2017./2018. m. g. sasniegumiem un aktualitātēm jaunajam mācību gadam, uzsverot, ka Jelgavas pilsētas kopējais uzstādījums ir izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū, uz ko jātiecas, mainot mācīšanas un mācīšanās pieeju, veidojot atbalstošu izglītības vidi un veicinot katra izglītojamā individuālo izaugsmi. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš savā runā rosināja virzīties uz tādu pieeju izglītībā, kas spētu dot rezultātu arī mainīgos apstākļos. Pedagogus uzrunāja Ministru prezidents Māris Kučinskis, uzsverot, ka Latvijas priekšrocība ir tā, ka esam mazāki nekā daudzas citas valstis, tas dod iespēju daudz efektīvāk pieņemt lēmumus un straujāk virzīties uz priekšu.

Pedagogu augusta sanāksmes dalībnieki varēja vērot atskatu uz Atvērto durvju dienas norisi pilsētas izglītības iestādēs. Pasākuma ietvaros notika arī paneļdiskusija “Atvērti pārmaiņām izglītībā”, meklējot atbildes uz jautājumiem, kāds šobrīd ir prioritārais skolas/pirmsskolas uzdevums Jelgavā, ko mēs sagaidām no Jelgavas skolotāja un skolēna. Paneļdiskusijā piedalījās Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vadītājs Viktors Valainis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Jelgavas Tipogrāfijas valdes loceklis Juris Sīlis. Diskusiju vadīja moderators Aivis Ceriņš.

Jaunais mācību gads nesīs pārmaiņas, un galvenie atslēgas vārdi būs SADARBĪBA un ATVĒRTĪBA - tādu secinājumu varēja izdarīt ikviens zālē sēdošais pēc tam, kad izglītības iestāžu vadītāji bija iepazīstinājuši ar savas iestādes 2018./2019. m.g. darba prioritātēm.

 

Galerija

Augusta sanāksme “Atvērtība. Sadarbība. Pieredze”
Atgriezties