Seminārs "Darbs ar jaunatni: iespējas, prioritātes un izaicinājumi"
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Šā gada 22. augustā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) Jelgavā, Svētes ielā 33 notika Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) sadarbībā ar ZRKAC organizētais projekta “Youth Work HD” noslēguma seminārs „Darbs ar jaunatni: iespējas, prioritātes un izaicinājumi”. Seminārā piedalījās speciālisti, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem: jaunatnes darbinieki, pašvaldību izglītības pārvalžu speciālisti, izglītības nozares profesionāļi, NVO līderi, karjeras konsultanti, bibliotekāri u. c. interesenti.

Semināra mērķis bija iepazīstināt ar projektā “Youth Work HD” izstrādāto mācību programmu, metodoloģiju un tiešsaistes apmācību jaunatnes darbiniekiem, kas tapusi, sadarbojoties partneriem no Latvijas, Lietuvas, Itālijas un Horvātijas.

Semināru ar uzrunām atklāja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece, Rita Vectirāne un LIKTA viceprezidente Māra Jākobsone.

Ar projekta ideju un īstenošanas posmiem klātesošos iepazīstināja projekta eksperte, ZRKAC Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja, Antra Škinča. Par medijpratības nozīmi saistībā ar jauniešiem stāstīja Latvijas Universitātes pētniece, UNESCO Medijpratības katedras vadītāja, Guna Spurava. Projekta ekspertes ZRKAC karjeras konsultante, Līga Damberga un Ventspils bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja, Arnita Vaitkus prezentēja projektā radīto E-mācību vidi un apmācību materiālus. Par to, kādas iespējas un izaicinājumus sniedz darbs ar jaunatni tiešsaistē informācijas laikmetā, semināra dalībnieki uzzināja no Latvijas un Eiropas jaunatnes politikas ekspertes, biedrības "Jaunatnes līderu koalīcija" vadītājas, Ineses Šubēvicas. Semināru noslēdza Baltijas Reģionālā fonda valdes locekle, metožu "Stāstu stāstiem izstāstīju" autore, Ginta Salmiņa, kura uzsvēra spēļu nozīmi bērnu un jauniešu izglītošanā, intereses noturēšanā un komunikācijas prasmju pilnveidē.

Pasākuma laikā LIKTA viceprezidente, Māra Jākobsone pasniedza apliecības klātesošajiem projektā izstrādāto apmācību pilotkursa dalībniekiem.

Projekts “YouthWork HD” (Nr. 2016-2-HR01-KA205-022308 ) tiek īstenots Eiropas Komisijas “Erasmus+” programmas ietvaros. Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest mācību programmas un rīkus jaunatnes darbinieku kompetences pilnveidošanai darbā ar jaunatni, sadarbībai ar partneriem un sabiedrību.

Galerija

Seminārs "Darbs ar jaunatni: iespējas, prioritātes un izaicinājumi"
Atgriezties