"Topošo vecāku skola"
Vieta: Svētes iela 33

Informācija:
tālr.:  63012159, 29222737; 63012158
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv

Projekts
„Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana
Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085)
Atgriezties