Noslēgušās mācības projektā "Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā"
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2018. gada 8. maijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā noslēdzās otrais mācību gads Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas projektā “Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā” (Nr.2017.Lv/LV/8/2). Kopā 2017. un 2018. gadā projektā piedalījušies 120 Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāji, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda.

Projekts bija iespēja interesentiem mācīties bezmaksas latviešu valodas apguves kursos. Šogad, otrajā mācību gadā, no 8. janvāra līdz 8. maijam mācības notika piecās kursu grupās, kur latviešu valoda tika apgūta no A1 līdz C1 līmenim. Kopā mācībās tika iesaistīti 66 dalībnieki, bet kursus sekmīgi pabeidza 64 dalībnieki. Tikai 2 personas objektīvu iemeslu dēļ kursus nevarēja pabeigt, kas liecina par to, ka jelgavniekiem šādi bezmaksas latviešu valodas apguves kursi ir ļoti aktuāli, un viņi šo iespēju novērtē.

Vispieprasītākie šajā gadā bija augstākā līmeņa (C1) kursi, kuros mācījās 29 cilvēki, savukārt 12 cilvēki papildināja savas latviešu valodas zināšanas atbilstoši vidējam (B2) valodas prasmes līmenim, bet 23 apguva latviešu valodas pamatus – A1 un A2 valodas prasmes līmenī.

Iemācīties valodu tā, lai iegūtu vismaz par vienu pakāpi augstāku valodas prasmes atestācijas kategoriju par to, kāda bijusi, sākoties mācībām, bija arī šī projekta mērķis, tāpēc kursu noslēgumā visi dalībnieki kārtoja Valsts izglītības un satura centra valsts valodas prasmes pārbaudījumu, lai uzlabota savu valodas prasmes kategoriju.

Raksts „Noslēgušās mācības projektā "Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā"” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par raksta „Noslēgušās mācības projektā "Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā"” saturu atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs.

Galerija

Mācības projektā “Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā”
Atgriezties