Mīļākās – FasTracKids nodarbību dienas

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) maija beigās nozslēdzās arī „FasTracKids Fundamentals” programmas mācību gads. Tajā pirmskolas vecuma bērni apguva 21. gadsimtam nepieciešamās kompetences – radošumu, kritisko domāšanu, komunikāciju, sadarbību un pārliecību par sevi.

Mācību gadā laikā, no septembra līdz maijam, mazie jelgavnieki no pašvaldības pirmskolas iestādēm apguva četrus moduļus: “Bioloģiju”, “Dabaszinātnes”, “Zemes zinātnes” un “Astronomiju”. Bērnudārza audzēkņi, kuri jau pavisam drīz uzsāks skolas gaitas, atklāja daudz jauna par augu un dzīvnieku valsti, cilvēka ķermeni, iepazina molekulas, magnētiskos spēkus un statisko elektrību. Bērni izpētīja arī apkārtējo vidi, Zemes enerģiju, ģeoloģiju. Zinātkāre neizpalika, gūstot priekšstatu arī par Saules sistēmas planētām, kosmosu un lidojumiem tajā.

Topošo skolēnu vecākiem mācību gada laikā bija iespēja vērot atklātās nodarbības, lai labāk izprastu „FasTracKids Fundamentals” programmas būtību. Vecāki dalījās savās atziņās, aizpildot aptaujas anketu. Jautāti par izmaiņām, ko ir novērojuši, kopš bērns apmeklē „FasTracKids Fundamentals” nodarbības, vairākums atzīmējuši to, ka pirmskolnieks vēlas diskutēt, uzdot jautājumus, klausīties, domāt, kļuvis zinātkārāks, ir palielinājies vārdu krājums. Vecāki atzinuši, ka viņu bērns labprāt demonstrē iegūtās zināšanas, stāsta par veiktajiem eksperimentiem un ar aizrautību turpina izzināt vidi sev apkārt. Bērni ir ieguvuši arī citas noderīgas prasmes, piemēram, sadarboties grupā, pacietīgi gaidīt savu kārtu, lai izteiktu domas par uzdoto jautājumu, iemācīties koncentrēt uzmnību.

“Otrdienas ir kļuvušas par mana bērna mīļāko nedēļas dienu, jo tad notiek FasTracKids nodarbības,” šādus un līdzīgus apgalvojumus minēja vairāki vecāki, uzsverot bērnu lielo ieinteresētību un aizrautību, darbojoties šajā programmā.

Septembrī nodarbības „FasTracKids Fundamentals” programmā atkal uzsāks topošie pirmskolnieki, lai labāk sagatavotos skolai un attīstītu nepieciešamās prasmes un kompetences.

Atgriezties