“Jauno līderu” salidojums

2018. gada 27. aprīlī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika “Jauno līderu” salidojums. Šogad aprit desmit gadi, kopš ZRKAC darbojas interešu izglītības programma “Jaunie līderi”. Šajā laikā to ir apguvuši 77 jaunieši no Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm.

Pasākumu atklāja ZRKAC direktores vietniece Skaidrīte Bukbārde, kura ir “Jauno līderu” programmas aizsācēja. Viņa stāstīja par programmas izveidi un atskatījās un desmit gados paveikto – “Jauno līderu” organizētajiem pasākumiem un aktivitātēm. Jauniešus uzrunāja Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, uzsverot, ka svarīgi ir turpināt būt tikpat aktīviem un ar esošo pieredzi iesaistīties politikā.

Pēc iepazīšanās spēles “Atrodi, kurš …” salidojuma dalībnieki piedalījās viktorīnā, atsaucot atmiņā notikumus desmit gadu laika posmā. Izrādījās, nebija nemaz tik vienkārši atcerēties pašu organizētos pasākumus!

Pasākumā piedalījās arī interešu izglītības programmas “Žurnālistikas un audiovizuālās mediju mākslas pamati” dalībnieki. Šo programmu var apgūt ZRKAC. Kursa ietvaros viņi ir izveidojuši “Jauno Jelgavu” (JJ), kas ir jauniešu sociālais medijs pilsētā. Jaunie žurnālisti intervēja “Jaunos līderus” un pēc tam prezentēja uzfilmēto materiālu. Viņi bija sagatavojuši dažādus uzdevumus absolventiem. Lai apliecinātu, ka radošums un pārliecināšanas spējas šo gadu laikā nav “ierūsējušas”, “Jaunajiem līderiem” mazās grupās vajadzēja pārdot konkrētu praktisku priekšmetu.

Absolventi dalījās ar atziņām, ko guvuši, darbojoties šajā programmā. Viena no absolventēm – Zane Tīrumniece – sacīja: “darbojoties “Jaunajos līderos”, es sapratu, ko dzīvē vēlos sasniegt”. Daudzi uzsvēra, ka piedalīšanās programmā sniedza pārliecību par sevi, attīstīja saskarmes prasmes ar dažādu paaudžu cilvēkiem, ļāva pārvarēt nedrošību, plašāku skatījumu uz apkārt notiekošām lietām, ierosmi realizēt dažādas idejas, prasmi novērtēt sava darba augļus, iepazīt skolēnus no citām skolām, veidot kontaktus.

Kopš programmas izveides ir pagājuši desmit gadi. Pa šo laiku ir sasniegtas jaunas virsotnes, pārvarēti izaicinājumi un piedzīvots prieks par paveikto. Pārliecība par sevi un pirmās līderības prasmes iegūtas ZRKAC. Pasākuma gaitā “Jaunie līderi” dalījās savstarpējās atmiņās par iegūtajām zināšanām, emocijām un pieredzi.

Galerija

Jauno līderu 10 gadu salidojums
Atgriezties