Labo darbu festivāls

2018. gada 9. maijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākums – Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratona Zemgales reģiona noslēguma pasākums – “Labo darbu festivāls”. Festivālu organizēja Valsts izglītības un satura centrs sadarbībā ar ZRKAC, pašvaldību izglītības iestādēm, ekspertiem un nevalstiskajām organizācijām.

Festivāla mērķis bija sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

Pasākuma ietvaros 35 skolēnu komandas no Zemgales reģiona piedalījās labo darbu spēlē jeb ideju tirdziņā “Dots Devējam’’. Spēles laikā viņi prezentēja savu labo darbu ekspertiem, citu komandu pārstāvjiem, kā arī iesaistīja pasākuma dalībniekus aktivitātē saistībā ar paveikto. Izmantojot spēles karti, dalībnieki iepazina arī citu paveikto. Ar sēklu paciņām viņi nobalsoja par, viņuprāt, labāko veikumu. Šis uzdevums no skolēniem prasīja mobilitāti un vērīgumu, jo labo darbu prezentācijas punkti bija izvietoti trijos stāvos: pirmajā stāvā – “Patriotismam un līdzdalībai”, otrajā stāvā – “Cilvēks cilvēkam”, savukārt trešajā stāvā – “Mantojumam un attīstībai”. Katrā no stāviem darbus vērtēja eksperti.

Pirmajā stāvā, kas bija veltīts “Patriotismam un līdzdalībai”, eksperti bija Zane Leikuma no ”Bērnu un jauniešu centra ”Junda”, Līga Martinenko no Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja un Gvido Bērziņš no LLU Studentu pašpārvaldes. Līdz ar citām 11 komandām savu darbu prezentēja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēni, kas izstrādājuši un pamatskolas skolēniem novadījuši erudīcijas konkursu “Par Jelgavas vēsturi un ES”, stiprinot lokālpatriotismu un piederības sajūtu Eiropas kopienai. Ekspertu vērtējumā Krustpils pamatskola un “100 labie darbiņi” ieguva nomināciju “Sadarbības magnēts”, nomināciju “Sabiedriskais labums” piešķīra Vecsaules pamatskolai par labo darbu “Labu domāt, labu darīt, labu dot un labu ņemt”. Tukuma Raiņa ģimnāzijas komanda “Inceptum” saņēma ekspertu balvu nominācijā “Ilgtermiņa spēks”.

Otrajā stāvā – “Cilvēks cilvēkam” – varēja iepazīt labos darbus, kas īpaši “uzrunāja sirdi”. Viens no skanīgākajiem bija Tukuma 2. vidusskolas “Dziedošais autobuss”, iepazīstinot ar akciju “Ziemassvētku dziesmu, dzejoļu, piparkūku un vēlējumu reiss”, kuras laikā tukumniekus, kuri mēroja ceļu no centra uz Jauntukumu un Lauktehniku, sagaidīja skanīgas Ziemassvētku dziesmas, piparkūkas un laba vēlējumi. Otrā stāva eksperti Karolīna Lankovska no Jelgavas sociālo lietu pārvaldes, Dace Indrika no Kultūras un mākslas centra “Nātre”, Jeļena Grīsle no Sabiedrības integrācijas pārvaldes piešķīra trīs nominācijas: “Cilvēks cilvēkam” – Jelgavas 6. vidusskolai par darbu “Labestības dzirkstele”, “Atvērts pasaulei” – Olaines 1. vidusskolai par skolēnu parlamenta veikumu “Atver sirdi”, un “Profesionālākā komanda” - Bauskas sākumskolai. Komanda “Latvju raksti krustu šķērsu” ieguva ne vien nomināciju, bet saņēma arī visvairāk sēklu paciņu, tādējādi kļūstot par skatītāju simpātiju. Vienu no trijām ZRKAC balvām ieguva arī “Mēs esam Jelgava” no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas.

Trešajā stāvā – “Mantojumam un attīstībai” – liela uzmanība tika veltīta pagātnei un vērtībām. Bauskas sākumskolas labais darbs “Bauskas ļaudis Bauskai un Bauskas novadam” iepazīstināja ar ievērojamiem ļaudīm un viņu mūžu. Šī stāva eksperti bija Aldis Barševskis no Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja un Vita Kinderēviča no Jelgavas reģionālā tūrisma centra. Viņu vērtējumā nomināciju “Tradīciju saglabāšana un kopšana” ieguva Jelgavas 2. internātpamatskola ar labo darbu “Dāvā prieku”. Nominācija “Veselīgam dzīvesveidam” aizceļoja pie Bauskas sākumskolas 1. a klases skolēnu komandas, savukārt nomināciju “Vides pilnveide” saņēma Jelgavas 5. vidusskolas labais darbs “Zaļā klase”. ZRKAC speciālbalvas piešķīra Mežinieku pamatskolas komandai “Zaļā brīvība” un Aknīstes vidusskolas “Zaļajam piecniekam”.

Festivāla laikā arī skolotājiem bija iespēja tikties pie apaļā galda, lai apspriestu labo darbu īstenošanu izglītības iestādēs, vietējās kopienās, iespējas turpināt šo iniciatīvu, risinot galvenās problēmas un motivējot jauniešus dalībai dažādās aktivitātēs.

Jaunieši paveica arī īpašu labo kopdarbu – izveidoja kukaiņu viesnīcas, kas tiks izvietotas Jelgavas pilsētas parkos, lai arī kukainīši var veikt savus labos darbus, tā simboliski atgādinot par festivāla norisi un liekot padomāt, kādu labu darbu jau šodien varam paveikt.

Galerija

Labo darbu festivāls 2018
Atgriezties