Noslēgušies kursi „Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga”
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

Kursi norisinājās no 27. septembra līdz 23. oktobrim Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā. Tos vadīja LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra lektori Uldis Dzērve, Ilze Gaile un Līga Čakāne. Kursos piedalījās skolu direktoru vietnieki.

Trijās nodarbībās kursu dalībnieki, aktīvi iesaistoties lomu spēlēs, simulācijās, interaktīvu uzdevumu risināšanā, noskaidroja efektīvas, uz skolēna sasniedzamo rezultātu vērstas stundas uzbūves pamatprincipus, mācību modeļus dažādu prasmju attīstīšanai un vērtēšanai, raksturīgākās metodiskās problēmas mācību formu un vērtēšanas paņēmienu izmantošanā, trenēja prasmes šīs problēmas noteikt un risināt.

Kursu noslēgumā dalībnieki atzina, ka guvuši izpratni par to, kāda ir jēgpilna un radoša stunda, citādāku skatījumu uz mācību stundas analīzi un vērtēšanu.

Kursus apmeklēja 34 Jelgavas pilsētas un citu Zemgales reģiona vispārizglītojošo skolu direktori, direktoru vietnieki un metodisko apvienību vadītāji.

Atgriezties