Pirmo pieaugušo neformālās izglītības ceļojošo balvu “Saules laiva” iegūst ZRKAC

Ceturtdien, 2018. gada 8. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika pasniegta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pieaugušo neformālās izglītības balva “Saules laiva”. IZM pieaugušo neformālās izglītības balvu dibinājusi 2016. gadā, lai īpaši akcentētu pieaugušo izglītības nozīmīgumu, kā arī izceltu un novērtētu izglītības iestādes un pedagogus, kas strādā pieaugušo neformālās izglītības jomā.

Kā piemiņas zīme par ceļojošās balvas iegūšanu, speciāli izstrādāta balvas miniatūra, kura šoreiz tika pasniegta “Saules laiva” 2016. gada ieguvējam – Zemgales reģiona kompetenču attīstības centram (ZRKAC). IZM Pateicības rakstus par ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā saņēma arī ZRKAC centra direktora vietniece Skaidrīte Bukbārde un Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

Balva ir ceļojoša, katru gadu to saņem kāds cits pieaugušo neformālās izglītības īstenotājs – iestāde vai organizācija, kas veicinājusi pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā un nodrošinājusi nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu.

Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošā balva ir latviešu tēlnieka Aivara Gulbja veidota bronzas skulptūra “Saules laiva”, kurā atveidots poētisks folklorā sastopamais saules laivas tēls, simbolizējot atjaunotni un attīstību.

Pieaugušo neformālās izglītības balvas pasniegšana notiek Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.

Atgriezties