Angļu valodas olimpiāde Jelgavas un Šauļu astoto klašu skolēniem

14. februārī ZRKAC notika angļu valodas olimpiāde Jelgavas un Šauļu pilsētu skolu 8. klases skolēniem. Šāda olimpiāde starp abu sadraudzības pilsētu skolām tiek organizēta jau trešo reizi, katru gadu mainot norises vietu – Šauļi vai Jelgava.

Olimpiādē piedalījās 10 skolēni no Jelgavas pilsētas skolām un 10 skolēni no Šauļu pilsētas skolām.

Olimpiādes pirmajā daļā, strādājot tiešsaistē, skolēni pārbaudīja savas prasmes valodas lietošanā, lasīšanā un teksta izpratnē klausoties. Otrajā – runāšanas daļā - skolēniem bija iespēja izklāstīt savas domas par dažādiem aktuāliem jautājumiem, piemēram, par veselīgu dzīvesveidu, kāpēc ir svarīgi rūpēties par apkārtējo vidi, attieksmi pret interneta un sociālo tīklu izmantošanu u. c.

Olimpiādes mērķis ir ne tikai sniegt iespēju talantīgiem jauniešiem no abām pilsētām pārbaudīt savas angļu valodas prasmes, bet arī sekmēt draudzīgu attiecību veidošanos starp skolēniem. Komunikācijā tika izmantotas angļu valodas prasmes.

Pasākuma ietvaros notika arī komandu sacensības, kurās jauniešiem, kopīgi strādājot, bija jāvienojas par dažādu sarežģītu vārdu pareizrakstību, un  ekskursija uz Jelgavas karameļu darbnīcu. Savukārt abu pilsētu angļu valodas skolotājiem bija iespēja dalīties pieredzē par skolēnu sasniegumu vērtēšanu, īpaši tādu vērtēšanu, kas veicina skolēnu mācīšanos un nodrošina iespēju pašiem skolēniem atklāt savas veiksmes un arī neveiksmes – tas ir nepārtraukts mācīšanās process, kas notiek ik stundu.

Izvērtējot rezultātus, žūrijas komisija secināja, ka abu valstu skolēnu prasmes ir augstā līmenī un ļoti līdzīgas, jo uzvarētāja pārsvars bija vien divi punkti. 1. vietu olimpiādē ieguva skolēns no Šauļiem Medas Radišauskas, savukārt jelgavnieki ierindojās 2. un 3. vietā:

Arvis Židkovs no Jelgavas Valsts ģimnāzijas ieguva 2. vietu, Reinis Bergmanis no Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Anna Marija Grietēna no Jelgavas 4.vidusskolas - 3. vietu.

Visi olimpiādes dalībnieki saņēma atzinības rakstus un Jelgavas pilsētas pašvaldības un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra balvas.

Dalībnieki un organizatori atzina, ka šis pasākums ir labs veids, kā uzturēt saikni starp abām sadraudzības pilsētām  un skolām. Nākošgad Jelgavas skolēni dosies uz olimpiādi Šauļos.

Galerija

Angļu valodas olimpiāde – konkurss Jelgavas un Šauļu pilsētu skolēniem
Atgriezties