Pieaugušo izglītotāji mācās Kiprā
Vieta: Kipra

No 9. līdz 13. oktobrim Limasolā, Kiprā, notika pieaugušo izglītotāju kursi, kuros iespēja paaugstināt savu kompetenci bija Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājai Līgai Miķelsonei. Līdzdalība šajos kursos tika finansēta “Erasmus +” KA 1 mobilitātes programmas projekta “Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovāciju veicināšanai” (Projekta Nr. 2017-1-LV01-KA104-035251) ietvaros.

Kursi “Kā izglītības procesā radīt nākotnes līderus un inovatorus” bija īpaši ar to, ka tā bija iespēja satikties dažādu izglītības sektoru pārstāvjiem – gan augstskolas, gan vidējās izglītības, gan profesionālo skolu pedagogiem, gan citiem pieaugušo izglītotājiem no dažādām Eiropas valstīm. Kopā bija 17 dalībnieki no Portugāles, 6 dalībnieki no Somijas, 3 no Slovākijas, 3 no Rumānijas, 2 no Vācijas un 1 no Latvijas. Savstarpējā komunikācijā tika gūta plašāka izpratne par izglītības sistēmu Eiropā – par kopīgo un atšķirīgo dažādās valstīs. Tā arī bija iespēja iepazīt dažādu valstu kultūru un tradīcijas, kas motivē iecietīgāk izturēties pret dažādo.

Mācību gaitā, izmantojot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus uzdevumus, tika analizēti ceļi, iespējas un metodes, kā ļaut veidoties nākotnes līderim un inovatoram, ko darīt, lai jauniešos radošumu un degsmi neapslāpētu, bet dotu iespēju viņiem kļūt par inovatoriem. Pasniedzēja deva praktiskus uzdevumus, kuri ikvienam lika domāt un darboties “ārpus kastes”, trenējot kreatīvo domāšanu, liekot analizēt tādus jēdzienus kā motivācija, degsme, kaisle, spēļošana, deleģēšana, mērķi, aktīva klausīšanās, sasniegumi individuālā līmenī, risku novērtējums, barjeru pārvarēšana un konfliktu risināšana. Noslēguma pārbaudījums - savas iestādes SWOT analīze - deva vēl plašāku ieskatu izglītības problēmās un rosināja meklēt risinājumus.

Kursi bija ļoti vērtīgi, labi sagatavoti un plānoti. Trenere Angela Winstanley ir ļoti pieredzējusi konsultante biznesa attīstības stratēģiskās plānošanas, plānu īstenošanas un operatīvās vadības jautājumos ar 24 gadu pieredzi, kurā dāsni dalījās.

Gan gūtās kompetences, gan metodiskās zināšanas un prasmes, gan jauniegūtie kontakti tiks izmantoti stratēģiskai un starptautiskai mūsu organizācijas attīstībai, kas sekmēs pieaugušo mācību procesa attīstību, mācību kvalitāti un paplašinās perspektīvas. Tās noderēs ikvienam kursu dalībniekam ne tikai profesionālajā darbā, bet arī ikdienā un ģimenē.

Noslēgumā kursu dalībnieki izveidoja Facebook draugu kopu, kas dod iespēju uzturēt ciešus kontaktus arī turpmāk.

Kursos gūtās zināšanas, idejas un darba metodes tiks izmantotas semināros darbā ar jaunajiem uzņēmējiem. Pirmais šāds seminārs “Ideju radīšana un novērtēšana uzņēmējdarbības procesā” tiek organizēts 2017. gada 17. novembrī.

Atgriezties