Dziļā mācīšanās – kas tas ir un kā tas notiek?

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 23. oktobrī notika Inovāciju diena pedagogiem “Dziļā mācīšanās – kas tas ir un kā tas notiek?”. Pasākuma ievadlekcijā Pēteris Urtāns dalībniekus iepazīstināja ar smadzeņu darbības principu izmantošanu mācību procesā, prasmēm, kas veicina smadzeņu potenciāla izmantošanu. “RigaBrain smadzeņu treniņu centra” vadītājs uzsvēra koncentrēšanās, uztveres, atmiņas un informācijas apstrādes nozīmi mācību procesā.

Pasākuma otrajā daļā, kad notika radošo darbnīcu sesija, P. Urtāns runāja par motivācijas saistību ar smadzeņu darbību un paņēmieniem, kas to veicinātu. Motivācija ir svarīgs aspekts, ja nav intereses par procesu kopumā, trūkst arī koncentrēšanās un nenotiek informācijas apstrāde, ko veiktu uztvere un atmiņa.

Savukārt darbnīcā par sasniedzamā rezultāta noteikšanu, ko vadīja Mārupes skolas vidusskolas direktora vietniece Sanita Zveja, kā būtisks faktors tika minēta konkrēta mērķa izvirzīšana un atbilstošu uzdevumu izvēle. Katrā stundā skolēnam ir skaidri mācīšanās mērķi un kritēriji, kā arī iespēja novērtēt sasniegto rezultātu, viņam ir skaidrs, kas izdodas, kas pagaidām vēl ne, ko darīt tālāk, lai rezultāts būtu labāks.

Par atgriezeniskās saites nodrošināšanu stāstīja Vecumnieku novada dabaszinību un matemātikas jomu metodiskās apvienības vadītāja Ilze Cīrule. Starp sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti ir cieša saistība. Ja trūkst informācijas par to, ko no mācību procesā paveiktā skolēns ir vai nav sapratis, nav vērts turpināt jaunu tēmu.

Darbnīcu, kurā varēja iepazīt metakognitīvo prasmju attīstīšanu mācību stundās, vadīja sociālās un pilsoniskās jomas metodisko apvienību vadītāja Anda Kuzma no Vecumnieku novada. Kā būtiskāko Anda izcēla apzinātu mācīšanos, jo tā sniedz dziļu izpratni, un šajā izziņas procesā indivīds arī analizē savu domu gaitu, mācās mācīties.

Dalībnieki tika informēti par skolotāju radošo darbu konkursu “Laiks iespējām”.

Galerija

Inovāciju diena pedagogiem
Atgriezties