Izglītojošais seminārs valsts un pašvaldību pārstāvjiem
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Konkurences padome (KP), Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru 2017. gada 3. novembrī aicināja valsts un pašvaldību pārstāvjus stiprināt zināšanas par iepirkumu jomu.

Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite – Antoņenko iepazīstināja ar karteļu veidošanās būtiskākajām tendencēm, karteļu pazīmēm, uzsverot un analizējot nozīmīgākos riskus publiskajos iepirkumos, analizējot dažādus piemērus un norādot, kādas sekas var būt dažādos gadījumos. Tika izskatīta un izskaidrota Iecietības programma, Neatkarības deklarācija un citi būtiski jautājumi.

Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Kristaps Riekstiņš uzsvēra dažādus godīgas konkurences aspektus publisko iepirkumu procedūrās.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste Inta Nolle analizēja korupcijas izpausmes formas, korupcijas risku rašanās cēloņus un apstākļus publiskajos iepirkumos, atšifrējot riskus katrā no iepirkumu procedūras posmiem. Tika uzsvērts, ka interešu konflikts ir korupcijas pamatā, bet tas var nepāraugt korupcijā, ja laicīgi tiek konstatēts un novērsts.

Valsts un pašvaldību darbiniekiem bija daudz jautājumu, uz kuriem eksperti atbildēja izsmeļoši un pēc būtības. Semināru vadīja Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas vadītājs Toms Noviks.

Atgriezties