Seminārs uzņēmējiem "Par godīgu uzņēmējdarbību"
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2017. gada 3. novembrī Konkurences padome (KP), Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru aicināja uzņēmējus, lai izglītotu par būtiskākajiem konkurences, korupcijas un iepirkumu jautājumiem, kas ļāva ikvienam pilnveidot zināšanas par savām tiesībām. Semināru vadīja Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas vadītājs Toms Noviks. Konkurences padomes Stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāja Jūlija Linkeviča uzsvēra konkurences nozīmi un iepazīstināja ar Konkurences likumu, kas nodrošina tiesības uz godīgu konkurenci. Eksperte informēja arī par biežāk sastopamajiem konkurences kropļojuma gadījumiem, analizēja to cēloņus.

Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Kristaps Riekstiņš uzsvēra godīgas konkurences dažādos aspektus publisko iepirkumu procedūrās, bet Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste Inta Nolle analizēja sektorus, kuri visvairāk pakļauti korupcijas riskiem, kā arī korupcijas risku rašanās cēloņus publiskajos iepirkumos.

Uzņēmēji ekspertiem uzdeva jautājumus un aktīvi diskutēja par dažādiem godīgas uzņēmējdarbības aspektiem.

Atgriezties