Uzņēmēji un grāmatveži pulcējas seminārā par izmaiņām nodokļu politikā
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2017. gada 31. oktobrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) sadarbībā ar VID tika aizvadīts otrais no trim semināriem "Par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018. gada". Uz pasākumu ieradās vairāk kā 130 dalībnieku no Jelgavas, Rīgas, Valmieras, kā arī no Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Olaines, Ozolnieku, Rundāles un Tērvetes novadiem. 

Pasākuma ievadā ZRKAC uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone informēja klātesošos par tuvākajiem pasākumiem, kas ir saistoši topošajiem un esošajiem uzņēmējiem, kā arī tika izklāstīta semināra gaita un saturs.  

Semināra pirmajā daļā Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas atbalsta daļas galvenā nodokļu inspektore Svetlana Skripņika apmeklētājus iepazīstināja ar grozījumiem likumos "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kā arī Mikrouzņēmuma nodokļa likumā. Semināra otrajā daļā apmeklētāji tika iepazīstināti ne tikai ar grozījumiem PVN normatīvajos aktos, bet arī ar Jauno uzņēmumu ienākuma nodokli un Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likumu

Semināra dalībniekiem bija iespēja gan saņemt informāciju par aktualitātēm gaidāmajās nodokļu izmaiņās un sekot līdzi praktiskiem piemēriem, gan arī uzzināt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Atgriezties